Project ATLAS

Het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld!

In Nederland staan zo’n 12.000 onderwijsgebouwen die voor 1990 zijn gebouwd. Een voor een zijn ze toe aan renovatie. In deze renovatieprocessen wordt vaak gekozen voor bewezen technologieën, waardoor duurzaamheidsinnovaties traag in de markt worden geïmplementeerd.

Gebouw ATLAS levert een bijdrage aan de versnelling van de introductie van verschillende duurzame innovaties door in het renovatieproces gebruik te maken van new-to-market innovaties, zoals de innovatieve klimaatgevel, de intelligente lichtinfrastructuur en het smart district heating system.

De toepassing van deze innovaties leidt tot een 80% reductie van CO2-uitstoot.
Hiermee wordt Atlas het meest duurzame, gerenoveerde onderwijsgebouw ter wereld volgens de BREEAM-norm.

Project partners

In het project ATLAS spelen de volgende partijen een rol

Meer informatie?

Neem contact op met
Monique Donker

STIB.2030

STIB.2030 probeert het traditionele bouwproces te veranderen. Veel conservatieve bouwmethoden voldoen niet (meer) aan de nieuwe normen voor gebruik, verbruik en flexibiliteit. Niet het bouwen, maar het gebruik van een pand wordt de leidraad. Via publicaties, cursussen en andere evenementen versnelt STIB.2030 de adoptie van vernieuwende bouwmethoden in de bouwsector.

Meer informatie?

Neem contact op met
Maarten van der Boon

kieninnovatie.nl

KIEN Innovatiemeesters

KIEN Innovatiemeesters heeft zich als doel gesteld om de installatiebranche te helpen innoveren. Via onder andere evenementen, masterclasses en (online) cursussen worden installateurs bekend gemaakt met de mogelijkheden om deze nieuwe innovaties en concepten toe te passen bij renovatie en nieuwbouw. Ook door te netwerken tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven versnelt KIEN Innovatiemeesters het implementatieproces.

Meer informatie?

Neem contact op met
Robert Al

tue.nl

TU/e - Dienst Innovation Lab

In Nederland staan vele oude utiliteitsgebou­wen van voor 1990, die toe zijn aan renovatie of vervanging. Binnen het project ATLAS worden nieuwe concepten ontwikkeld die er toe leiden dat renovaties op een andere en betere manier worden uitgevoerd. Door toepassing van de nieuwste technische innovaties verbetert de gebruikers-ervaring en worden de gebouwen energie-efficiënter en flexibeler in gebruik.

Het TU/e Innovation Lab zoekt en vindt juist dít soort innovaties en schept voorwaarden waardoor deze worden toegepast in het gebouw ATLAS. Denk aan een intelligente lichtinfrastructuur of een innovatieve klimaatgevel. De TU/e bevestigt hiermee haar rol als ontwikkelingspartner en hotspot voor technologische ontwikkelingen. Ondernemers krijgen de mogelijkheid hun innovaties door te ontwikkelen, terwijl deze in de praktijk al worden toegepast en gebruiksresultaten opleveren.

Meer informatie?

Neem contact op met
Jan Willem Schellekens

tue.nl

TU/e - Dienst Real Estate

De dienst Real Estate van de TU/e is verantwoordelijk voor de totale vastgoedontwikkeling, het parkmanagement en de 75 hectare terreinen van TU/e Campus. Binnen dit project begeleidt zij de renovatie van het gebouw ATLAS, en onderhoudt zij het contact met de uitvoerende partijen.

Meer informatie?

Neem contact op met
Elke den Ouden

tue.nl

TU/e - Faculteit IE&IS

De faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de TU/e richt zich binnen dit project op de waarde van de technische oplossingen in bredere zin. Een PDEng student zal inzichtelijk maken welke business modellen nodig zijn voor de replicatie van resultaten in andere utiliteitsgebouwen en daarbij economische, sociale en technische aspecten meenemen.

Meer informatie?

Neem contact op met
Pieter-Jan Hoes

tue.nl

TU/e - Faculteit Bouwkunde

Door innovatieve kennis te genereren en over te dragen wil de faculteit Bouwkunde van de TU/e comfort, duurzaamheid, veiligheid en uitstraling scheppen in de gebouwde omgeving. Ook werken drie PDEng studenten onder begeleiding van verschillende hoogleraren aan de succesvolle implementatie van de innovaties.


Showcases

Tijdens de looptijd van het project zullen diverse innovaties worden geïmplementeerd in het Living Lab ATLAS.

Via de onderstaande links kunt u meer lezen over deze innovaties.

Deze informatie wordt spoedig aangevuld.


Events

In het kader van project ATLAS zullen diverse evenementen worden georganiseerd waarbij oa de opgedane kennis zal worden verspreid. Ook zullen diverse evenementen worden georganiseerd waarin project ATLAS een prominente rol zal spelen.

Hier vindt u te zijner tijd meer informatie over aanstaande evenementen en hoe ook u deze kunt bezoeken. Hieronder kunt u meer lezen over oudere events.

Project Atlas wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid.